Северна Македонија

Title

Единаесет иновативни мали и средни компании (стартап, спиноф, спинаут и МСП) од Македонија, Црна Гора, од Хрватска, Србија и од Словенија ги претставија своите иновативни производи и услуги пред советниците на ЕЕН-мрежата – проект Enterprise Europe Network

24.05.2024


Единаесет иновативни мали и средни компании (стартап, спиноф, спинаут и МСП) од Македонија, Црна Гора, од Хрватска, Србија и од Словенија ги претставија своите иновативни производи и услуги пред советниците на ЕЕН-мрежата – проект Enterprise Europe Network.

Преку платформата FINNOSEE https://www.finnosee.eu/, виртуелно, на 11 април 2024 година се организираше состанок на советниците на Enterprise Europe Network – ЕЕН од Западен Балкан, кои по неколку последователни виртуелни состаноци подготвија структура за презентација на иновативен производ и услуга и одлучија да се распише повик за иновативни мали и средни компании (стартап, спиноф, спинаут или МСП) од земјите во Југоисточна Европа / Западен Балкан, и тоа од Македонија, Србија, Црна Гора, од Босна и Херцеговина, Хрватска и од Словенија, кои бараат меѓународна соработка со партнери од други земји заради претставување и промоција на иновативни производи и услуги.

На повикот се пријавија 20-ина компании од Македонија, Србија, Црна Гора, од Босна и Херцеговина, Хрватска и од Словенија, од кои само 11 компании беа избрани во согласност со критериумите за презентација на иновативен производ и услуга. Со избраните компании, мали и средни, работеа советниците на ЕЕН-мрежата по земји, кои даваа насоки за тоа како треба учесниците, презентерите на компаниите да подготват кратки презентации од 3 минути и да ги опфатат најбитните податоци и информации за претставување на нивниот иновативен производ или услуга, а потоа во 5 минути да се подготват да одговорат на прашањата кои ќе бидат поставувани од советниците на ЕЕН-мрежата https://www.finnosee.eu/call-for-companies-finnovation-meeteeng/, односно да направат подготовка за презентацијата пред потенцијалните инвеститори, активност што ќе следува во септември 2024 година.

Настанот за претставување на избраните компании, насловен FINNOvation meetEENg на иновативни мали и средни компании (стартап, спиноф, спинаут или МСП), се одржа на 23 мај 2024 година, виртуелно.

Учесниците кои учествуваа на настанот беа компании од регионот, и тоа 4 микро и мали компании од Македонија и од Црна Гора, како и 1 МСП од Хрватска, Србија и од Словенија, кои бараа потенцијални партнери за меѓународна соработка и за вмрежување со други компании од целиот свет, претставувајќи ги своите иновативни производи и услуги пред советниците на Enterprise Europe Network – проект ЕЕН.

На овој настан, FINNOvation meetEENg, 11 микро, мали и средни компании учествуваа со свои кратки презентации, и тоа:

 1. Green Lining d.o.o. (Црна Гора) – Александра Симони
 2. Meditera d.o.o. (Црна Гора) – Борис Радуновиќ
 3. Codeit Solution (Македонија) – Викторија Дранговска
 4. WIDNET Solutions (Македонија) – Дарко Мицкоски
 5. DeepMark (Црна Гора) – Коста Павловиќ
 6. Аликорн (Црна Гора) – Сања Гардашевиќ
 7. 3P Solutions (Македонија) – Марјан Жежовски
 8. Deep Green Inno Machines (Македонија) – Владимир Локвенец
 9. WERXE (Хрватска) – Филип П.
 10. CubexLab (Србија) – Владан Глигоријевиќ
 11. Ограје Кочевар ДОО (Словенија) – Душан Грабнар

FINNOSEE https://www.finnosee.eu/ е виртуелна платформа на земјите од Југоисточна Европа, дизајнирана во рамките на мрежата ЕЕН за да им даде на иновативните мали и средни компании можност да стапат во контакт со потенцијални инвеститори преку советниците на мрежата ЕЕН.

Улогата на советниците на Enterprise Europe Network – мрежа ЕЕН беше од исклучитена важност за да ги слушнат идеите и барањата на компаниите кои имаат свои иновативни производи и услуги, за да ги вмрежат со потенцијални трговски партнери (дистрибутери или добавувачи), потенцијални производители или подизведувачи или со проектни партнери за заедничко истражување и развој, за да им помогнат да најдат нови можности за инвестирање со идентификација на партнери за инвестиција или за други стратешки инвестиции или, пак, за да им понудат советодавна помош и поддршка.

Вмрежувањето на избраните компании ќе продолжи да се спроведува во рамките на проектот Enterprise Europe Network или мрежа ЕЕН, преку подготовка на профили на избраните иновативни компании за Понуда/Побарувачка заради нивно вмрежување со потенцијалните партнери (дистрибутери или добавувачи) и производители или подизведувачи, во зависност од нивната идеја, цел и намера, а тоа значи добро да се подготват за следната презентација што ќе ја имаат пред потенцијалните инвеститори, активност што ќе следува во септември 2024 година.

Единаесет иновативни мали и средни компании (стартап, спиноф, спинаут и МСП) од Македонија, Црна Гора, од Хрватска, Србија и од Словенија ги претставија своите иновативни производи и услуги пред советниците на ЕЕН-мрежата – проект Enterprise Europe Network.
Преку платформата FINNOSEE https://www.finnosee.eu/, виртуелно, на 11 април 2024 година се организираше состанок на советниците на Enterprise Europe Network – ЕЕН од Западен Балкан, кои по неколку последователни виртуелни состаноци подготвија структура за презентација на иновативен производ и услуга и одлучија да се распише повик за иновативни мали и средни компании (стартап, спиноф, спинаут или МСП) од земјите во Југоисточна Европа / Западен Балкан, и тоа од Македонија, Србија, Црна Гора, од Босна и Херцеговина, Хрватска и од Словенија, кои бараат меѓународна соработка со партнери од други земји заради претставување и промоција на иновативни производи и услуги.
На повикот се пријавија 20-ина компании од Македонија, Србија, Црна Гора, од Босна и Херцеговина, Хрватска и од Словенија, од кои само 11 компании беа избрани во согласност со критериумите за презентација на иновативен производ и услуга. Со избраните компании, мали и средни, работеа советниците на ЕЕН-мрежата по земји, кои даваа насоки за тоа како треба учесниците, презентерите на компаниите да подготват кратки презентации од 3 минути и да ги опфатат најбитните податоци и информации за претставување на нивниот иновативен производ или услуга, а потоа во 5 минути да се подготват да одговорат на прашањата кои ќе бидат поставувани од советниците на ЕЕН-мрежата https://www.finnosee.eu/call-for-companies-finnovation-meeteeng/, односно да направат подготовка за презентацијата пред потенцијалните инвеститори, активност што ќе следува во септември 2024 година.
Настанот за претставување на избраните компании, насловен FINNOvation meetEENg на иновативни мали и средни компании (стартап, спиноф, спинаут или МСП), се одржа на 23 мај 2024 година, виртуелно.
Учесниците кои учествуваа на настанот беа компании од регионот, и тоа 4 микро и мали компании од Македонија и од Црна Гора, како и 1 МСП од Хрватска, Србија и од Словенија, кои бараа потенцијални партнери за меѓународна соработка и за вмрежување со други компании од целиот свет, претставувајќи ги своите иновативни производи и услуги пред советниците на Enterprise Europe Network – проект ЕЕН.
На овој настан, FINNOvation meetEENg, 11 микро, мали и средни компании учествуваа со свои кратки презентации, и тоа:
Green Lining d.o.o. (Црна Гора) – Александра СимониMeditera d.o.o. (Црна Гора) – Борис РадуновиќCodeit Solution (Македонија) – Викторија ДранговскаWIDNET Solutions (Македонија) – Дарко МицкоскиDeepMark (Црна Гора) – Коста ПавловиќАликорн (Црна Гора) – Сања Гардашевиќ3P Solutions (Македонија) – Марјан ЖежовскиDeep Green Inno Machines (Македонија) – Владимир ЛоквенецWERXE (Хрватска) – Филип П.CubexLab (Србија) – Владан ГлигоријевиќОграје Кочевар ДОО (Словенија) – Душан ГрабнарFINNOSEE https://www.finnosee.eu/ е виртуелна платформа на земјите од Југоисточна Европа, дизајнирана во рамките на мрежата ЕЕН за да им даде на иновативните мали и средни компании можност да стапат во контакт со потенцијални инвеститори преку советниците на мрежата ЕЕН.
Улогата на советниците на Enterprise Europe Network – мрежа ЕЕН беше од исклучитена важност за да ги слушнат идеите и барањата на компаниите кои имаат свои иновативни производи и услуги, за да ги вмрежат со потенцијални трговски партнери (дистрибутери или добавувачи), потенцијални производители или подизведувачи или со проектни партнери за заедничко истражување и развој, за да им помогнат да најдат нови можности за инвестирање со идентификација на партнери за инвестиција или за други стратешки инвестиции или, пак, за да им понудат советодавна помош и поддршка.
Вмрежувањето на избраните компании ќе продолжи да се спроведува во рамките на проектот Enterprise Europe Network или мрежа ЕЕН, преку подготовка на профили на избраните иновативни компании за Понуда/Побарувачка заради нивно вмрежување со потенцијалните партнери (дистрибутери или добавувачи) и производители или подизведувачи, во зависност од нивната идеја, цел и намера, а тоа значи добро да се подготват за следната презентација што ќе ја имаат пред потенцијалните инвеститори, активност што ќе следува во септември 2024 година.Copyright © 2024 Сите права се задржани од EEN Северна Македонија

Оваа веб страница користи колачиња (cookies) со цел да се подобри функционалноста.

Политика за користење на колачиња (cookies)

Се согласувам Не се согласувам