Северна Македонија

business

Иновациски услуги

Enterprise Europe Network of North Macedonia нуди услуги за подобрување на капацитетите на фирмите за управување со  иновациите.

Претставувањето и воведувањето на нов производ, услуга или процес од страна на компаниите може да биде одговор на конкретните барања на пазарот (потребите на потрошувачите или клиентите, конкурентноста, развој на нови можности, и сл.) или да биде новина на пазарот. Истражувачките активности и технолошкиот развој се едни од најосновните извори за иновации, иако тие може да потекнуваат и од нетехнолошки активности.

Европската мрежа на бизнис можности - Enterprise Europe Network нуди бесплатни услуги за поддршка на иновациите. Целта на овие услуги е да им помогне на европските компании да донесат иновативни производи на меѓународните пазари, да го зголемат својот иновативен капацитет и да придонесат кон одржлив развој. Услугите на мрежата се насочени кон: размена на информации за програмите кои ги поддржуваат иновативните решенија вклучувајќи ја и заштитата на правата од индустриска сопственост, организирање на директни средби на компании за размена на технологии и знаење, поттикнување на капацитетот на компаниите за иновации, подобрување на вештините за управување со иновации и експлатација на резултатите од истражувањата.

Алатката која ја коисти Enterprise Europe Network of North Macedonia за оваа намена е IMP³rove. Повеќе информации можете да најдете на следниот линк: https://www.imp3rove.de/

Copyright © 2024 Сите права се задржани од EEN Северна Македонија

Оваа веб страница користи колачиња (cookies) со цел да се подобри функционалноста.

Политика за користење на колачиња (cookies)

Се согласувам Не се согласувам