Северна Македонија

Партнери во македонската ЕЕН мрежа

Enterprise Europe Network во Сверна Македонија е претставен преку проектниот конзорциум, составен од три партнери: Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје како координатор, Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување и Стопанската комора на Северна Македонија.

ukim.edu.mk

mir.org.mk

www.mchamber.mk






Copyright © 2024 Сите права се задржани од EEN Македонија