info@een.mk
Македонија
Сите услуги на ЕЕН Македонија кон клиентите се бесплатни

Брошури

tl_files/web/Publikacii/biziteh_v2.jpg

 

BUSINESS AND TECHNOLOGICAL PARTNERSHIP PROPOSALS

ЧИТАЈ     ПРЕЗЕМИ

tl_files/web/Publikacii/uspesni_prikazni_v6.jpg Е-весник на EEN во Македонија бр. 2/2016

ЧИТАЈ     ПРЕЗЕМИ
tl_files/web/Publikacii/liflet-fp7-2.jpg КРАТОК ВОДИЧ ЗА СЕДМАТА РАМКОВНА ПРОГРАМА ПИШУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТ

ЧИТАЈ     ПРЕЗЕМИ
tl_files/web/Publikacii/fp7sostanok_v3.jpg ПЕТТИ СОСТАНОК НА ЕКСПЕРТСКАТА ГРУПА НА ENTERPRISE EUROPE NETWORK ЗА СЕДМАТА РАМКОВНА ПРОГРАМА

ЧИТАЈ     ПРЕЗЕМИ
tl_files/web/Publikacii/EIICM_Trifold.jpg ЕВРОПСКИ ИНФОРМАТИВЕН И ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР ВО МАКЕДОНИЈА

ЧИТАЈ     ПРЕЗЕМИ
tl_files/web/Publikacii/Leaflet_folded_1234.jpg СЕ ШТО МУ ТРЕБА НА ВАШИОТ БИЗНИС

ЧИТАЈ     ПРЕЗЕМИ
tl_files/web/Publikacii/Sertifikati_za_poteklo.jpg СЕРТИФИКАТИ ЗА ПОТЕКЛО

ЧИТАЈ     ПРЕЗЕМИ
tl_files/web/Publikacii/NoviTechnologii.jpg НОВИ ТЕХНОЛОГИИ

ЧИТАЈ     ПРЕЗЕМИ
tl_files/web/Publikacii/NajdeteNoviPartneri.jpg НАЈДЕТЕ НОВИ ПАРТНЕРИ

ЧИТАЈ     ПРЕЗЕМИ