info@een.mk
Македонија
Сите услуги на ЕЕН Македонија кон клиентите се бесплатни

Пронајди партнер

Во овој дел можете да добиете информации за компании и институции кои имаат регистрирани профили во Enterprise Europe Network (EEN).
За да дојдете до информација за вашиот потенцијален партнер, ве молиме следете ги чекорите преку формата дадена подолу.

Со цел да ви помогнеме како полесно да стигнете до вашиот потенцијален партнер, слободно контактирајте нè.