info@een.mk
Македонија
Сите услуги на ЕЕН Македонија кон клиентите се бесплатни

Брокерски настан: Face2Face Meetings @ H2020 ICT Conference

Локација: Виена, Австрија
Дата: 04 - 06.12.2018

Брокерскиот настан е наменет вмрежување и соработка на компании од областа на ИКТ.

Повеќе информации за настанот можат да се најдат на: https://ict2018.b2match.io

Регистрирај се за Е-весник
Е-весник