info@een.mk
Македонија
Сите услуги на ЕЕН Македонија кон клиентите се бесплатни

Брокерски настан: „SEE IT Summit@NSfair“

Локација: Нови Сад, Србија
Дата: 07 - 09.11.2018

Директни средби на компании ќе се организираат во рамките на „SEE IT Summit@NSfair“.

Повеќе информации за настанот можат да се најдат на: http://seeitsummit2018.talkb2b.net/

Регистрирај се за Е-весник
Е-весник