info@een.mk
Македонија
Сите услуги на ЕЕН Македонија кон клиентите се бесплатни

Брокерски настан: 5th Cluster Matchmaking Conference - Bringing Cluster Collaboration to the Next Level

Локација: Штутгард, Германија
Дата: 21 - 22.09.2017

Брокерскиот настан е наменет за кластерски организации, нивно вмрежување и соработка.

Повеќе информации за настанот можат да се најдат на:
https://www.b2match.eu/cluster-matchmaking-2017

Регистрирај се за Е-весник
Е-весник