info@een.mk
Македонија
Сите услуги на ЕЕН Македонија кон клиентите се бесплатни

Брокерски настан: Innovative wood- and bio-based materials

Локација: Розенхајм, Германија
Дата: 20.07.2017

Innovative wood- and bio-based materials е брокерски настан на кој ќе се сретнат компании од областа на дрвна индустрија, пластики, полимери и дрвни компоненти.

Повеќе информации за настанот можат да се најдат на:
https://www.b2match.eu/biomaterials2017

Регистрирај се за Е-весник
Е-весник